Publicaties

De advocaten van Straatman Koster publiceren regelmatig in vakbladen en dagbladen. Deze publicaties kunt u hier terugvinden.

2022

Een nieuwe publicatie van Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen over Licht verontreinigde grond en handhaving in het Tijdschrift Bodem, nummer 4, augustus 2022 leest u hier!

2021

Het artikel Hoe Didams supermarktconflict nieuwbouw elders bedreigt naar aanleiding van de spraakmakende uitspraak van de Hoge Raad hier te lezen, geschreven door Paul Heijnsbroek en Eddy Halter van Fakton. 

Een nieuwe publicatie van Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen over Bodemverontreiniging en grondexploitatie in het Tijdschrift Bodem, nummer 6 december 2021 leest u hier! 

Aanvullingsregeling bodem gepubliceerd geschreven door Joost Hoekstra  en Gerrit van der Veen, in het tijdschrift Bodem nummer 4, augustus 2021. 

Paul Heijnsbroek schreef een noot  met als titel "Uitsluiting wegens ongeoorloofde prijsafspraken" bij de kort geding uitspraak in het tijdschrift JAAN 2021, 8.

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (nummer 2 – april 2021) hebben mr. J.F. van Nouhuys, en mr. dr. P. Heijnsbroek het artikel Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2020 gepubliceerd. 

Joost Hoekstra publiceerde samen met Gerrit van der Veen het artikel "Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd" in het tijdschrift Bodem nummer 2, april 2021.

Lees hier de redactionele bijdrage: Consultatieversie Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw in de IBR Tracker van Thijs Straatman en Hugo Strang 

Paul Heijnsbroek schreef een noot met als titel “Verplichting om scores van winnaar te motiveren?” in het tijdschrift JAAN, 2020/139, 2020/141 en 2020/144.

2020

Joost Hoekstra publiceerde samen met Gerrit van der Veen het artikel "Dertig jaar Bodem en vijfendertig jaar Wet bodembescherming" in het tijdschrift Bodem nummer 6, december 2020. 

Paul Heijnsbroek schreef het artikel Overzicht EU-inbreukprocedures Aanbesteding 2019 in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, nummer 5, oktober 2020. 

Compensation of Tendering Costs geschreven door Paul Heijnsbroek in het tijdschrift EPPPL, 3/2020.

Maaike de Wit en Thérèse Fraai publiceerden het artikel Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 4 augustus 2020. Lees hier de bijdrage van Joost Hoekstra in Vastgoedrecht over Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, onderdeel kostenverhaal.

Hier te lezen Een uitspraak over de Wet bodemsanering nu het nog kan! het artikel van Joost Hoekstra die hij met Gerrit van der Veen publiceerde in het tijdschrift Bodem nummer 3, juni 2020.

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (nummer 2 – april 2020)  kunt u hieronder de bijdragen lezen door mr. J.F. van Nouhuys, mr. A.F. de Jong en mr. dr. P. Heijnsbroek

De eerste rechtelijke uitspraak over flexibele parkeernormen met MaaS is er. Maaike de Wit schreef een noot bij die uitspraak in het tijdschrift Bouwrecht. Klik hier voor deze annotatie.

In Het Financieele Dagblad: artikel over maatregelen in verband met corona en de gevolgen voor gemeentelijke besluitvorming over bouwprojecten. Het FD sprak onder andere met Joost Hoekstra. Hier het volledige artikel Vertraging in afgeven bouwvergunningen door corona.

Marinda de Smidt schreef samen met Marit Raats het stuk in Lexology GTDT Environment 2020 als onderdeel van een “boekwerk” over milieurecht in de EU.

Paul Heijnsbroek schreef een noot bij het arrest Gronduitgifte en gebiedsontwikkeling in het tijdschrift JAAN, 27. 

Joost Hoekstra publiceerde samen met Gerrit van der Veen het artikel Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet, in het tijdschrift Bodem, februari 2020. 

Marleen van Dijkman besprak artikel 7:277 BW - aan de hand van een praktijkgeval - in het zojuist verschenen tijdschrift HIP 2020/8.

Violet Acar schreef het artikel over de doorstart na faillissement via een indeplaatsstelling in het zojuist verschenen tijdschrift HIP 2020/8.

2019

Vrijdag 25 oktober jl. is het indrukwekkende Liber amicorum voor Monica Chao-Duivis verschenen. Zeer terecht dat zij met zo’n eerbetoon wordt gehuldigd na de enorme bijdrage die zij heeft geleverd voor de juridische praktijk. We zijn trots dat we vanuit SKa twee bijdragen mochten schrijven.  

Thérèse Fraai en Violet Acar schreven het artikel Het kraakverbod een uitgehold verbod in het tijdschrift Huurrecht bedrijfsruimte van 5 oktober 2019.

Paul Heijnsbroek publiceerde een artikel Overzicht EU-inbreukprocedures Aanbesteding 2018 in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatsteun, augustus 2019. 

In het tijdschrift Bodem, nummer 5 schreef Joost Hoekstra samen met Gerrit van der Veen het artikel Wederom civielrechtelijke perikelen rond bodemverontreiniging

Joost Hoekstra schreef het artikel 'De anterieure fase, van Wro naar OW' in het Tijdschrift voor Bouwrecht, 2019/121.

Thérèse Fraai publiceerde het artikel Rechtsverwerking van aanspraken voortvloeiende uit ontbindende voorwaarde in het Tijdschrift voor de Procespraktijk 2019-5.

Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen publiceerden het artikel: College Wet bodembescherming van de Raad van State in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2019. 

Het artikel Rechtsverwerking (te) ruimhartig toegepast geschreven door Paul Heijnsbroek en gepubliceerd op 28 mei 2019 in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht.

Recent verschenen: Juridisch Handboek Transformatie en Renovatie! Met Joost Hoekstra als medeauteur. Een interview met de auteurs en meer informatie over het boek kunt u lezen via Omgevingsweb.

Blijf op de hoogte en lees hier het artikel De Label-C-plicht voor kantoren en de huurverhouding geschreven door Maaike de Wit en Thérèse Fraai.

Maaike de Wit schreef het artikel Ontheffing van een parkeerverbod en de Dienstenrichtlijn in Vexpansie, leest u het volledige artikel hier,

Paul Heijnsbroek schreef in het Countryreport over Waiting to Complain May Cause The Tenderer`s Forfeiture Of Rights van februari 2019.

Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen schreven het artikel: Aangepast overgangsrecht in de Aanvullingswet bodem voor de Omgevingswet in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2019. 

Thérèse Fraai publiceerde het artikel Geen opschortingsrecht huurbetalingsverplichting na einde huurovereenkomst in het Tijdschrift voor de Procespraktijk 2019-1.