Grondbeleid

Straatman Koster heeft ruime expertise en ervaring met betrekking tot het adviseren en procederen op het gebied van grondverwerving en grondexploitatie, waaronder:

  • de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten;
  • het onteigeningsrecht (de administratieve en de gerechtelijke fase); en
  • de Grondexploitatiewet (anterieure overeenkomsten, exploitatieplannen).

Straatman Koster beschikt over specifieke kennis aangaande het snijvlak van privaat- en publiekrecht, zoals toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bevoegdhedenovereenkomsten, de eisen en voorwaarden die bij gemeentelijke gronduitgifte mogen worden gesteld, enzovoort.

In verband met het grondbeleid treedt Straatman Koster op voor zowel (semi-)overheden als bedrijven en particulieren.