SKalert | Omgevingsrecht nieuwsbrief

SKalert | Omgevingsrecht nieuwsbericht

Overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus - de recente ontwikkelingen

De overheid heeft de afgelopen periode in een aantal stappen maatregelen genomen met het oog op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). De Minister voor Medische Zorg heeft in dat kader aan de veiligheidsregio’s verschillende aanwijzingen gegeven, waaronder op 24 maart. Wij zetten in deze nieuwsbrief op hoofdlijnen de systematiek achter deze aanwijzingen uiteen. Verder gaan wij in op wat de aanwijzingen – in het bijzonder de aanwijzing inzake het verbod op bijeenkomsten – betekenen voor de gemeentelijke besluitvorming. Ook bespreken wij de meeste recente ontwikkeling: de instemming van 27 maart 2020 door de ministerraad met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Lees verder