SKalert | Huurrecht Nieuwsbrief

SKalert | Huurrecht nieuwsbericht

In navolging van onze nieuwsbrief van 30 maart 2020, waarin wij jullie (ondermeer) hebben geïnformeerd over het “Corona-Akkoord”, brengen wij jullie middels deze update op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Lees verder

SKalert | Huurrecht nieuwsbericht

We informeren jullie graag over de laatste updates binnen het huurrecht, zoals de spoedwet over het tijdelijk verlengen van huurovereenkomsten en het weer opstarten van kantonzaken bij de rechtbanken. Lees verder

SKalert | Huurrecht nieuwsbericht

Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen

Minister van Veldhoven informeerde afgelopen donderdag de Kamer over het bestuurlijk overleg dat zij met Aedes, Vastgoed Belang, IVBN, Kences, VLBN (leegstandsbeheerders), de Woonbond en LSVb als vertegenwoordigers van de verhuurders heeft gehad. In dat overleg zijn een aantal afspraken gemaakt. Lees verder

SKalert | Huurrecht nieuwsbericht

De door de Rijksoverheid getroffen maatregelen om het Coronavirus tegen te houden hebben verstrekkende gevolgen. Horecagelegenheden en sportscholen moeten in elk geval tot 6 april a.s. hun deuren gesloten houden. Steeds meer winkels sluiten vrijwillig en wellicht dat zij straks ook verplicht worden om dicht te gaan. Welke gevolgen hebben deze sluitingen voor verhuurders en huurders? Zijn huurders verplicht om de huur te blijven betalen terwijl zij de door hun gehuurde ruimte vanwege de gezondheidsrisico’s niet kunnen of willen gebruiken? Lees verder

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de eerste SKalert nieuwsbrief van 2020. Een aantal interessante uitspraken uit het laatste kwartaal van vorig jaar wordt besproken. Onder meer blijkt weer hoe belangrijk het is om een voorkeursrecht van koop zorgvuldig te formuleren in een huurovereenkomst. Is het de bedoeling dat een voorkeursrecht alleen van toepassing is bij de verkoop van de stenen of ook bij een aandelenoverdracht? In december 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag een voorkeursrecht van koop in het nadeel van de Bijenkorf uitgelegd. In deze nieuwsbrief ook een aantal lezenswaardige artikelen dat door leden van het SKa huurrechtteam is gepubliceerd. Ook in 2020 zijn wij u weer graag van dienst.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Hiermee ontvangt u alweer onze derde SKalert huurrecht van 2019, waarin een aantal interessante uitspraken wordt behandeld en u wordt gewezen op enkele relevante wetsvoorstellen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over het feit dat Marleen van Dijkman is teruggekeerd naar Straatman Koster advocaten. Marleen is specialist huurrecht en heeft jarenlange ervaring in dit rechtsgebied. Zij was al eerder als partner aan ons kantoor verbonden. Wij zijn erg verheugd met haar terugkeer. Het team huurrecht van SKa wordt hiermee nog verder versterkt.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

De tweede editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin worden enkele voor de huurrechtpraktijk belangwekkende uitspraken behandeld, die in het afgelopen kwartaal zijn gewezen. Kan een verhuurder de huurovereenkomst ontbinden indien zijn huurder de huurrechten inbrengt in een besloten vennootschap? Vormt een verlieslatende exploitatie van woonruimte voldoende grond voor de verhuurder om met succes een huurovereenkomst op te zeggen? Is een zonne- en nagelstudio nu wel of geen 290-bedrijfsruimte? Vragen die in deze nieuwsbrief worden beantwoord. Ook wordt ingegaan op de zogenoemde “Rotterdamwet” waaraan een artikel is toegevoegd op grond waarvan een huisvestigingsvergunning kan worden geweigerd als er een vermoeden is dat de huisvesting van bepaalde personen tot een toename van overlast of criminaliteit leidt. Tot slot kijken wij terug op een geslaagde Ronde Tafel Huurrecht die wij op 4 april jl. organiseerden over het onderwerp Verduurzaming van vastgoed en de consequenties daarvan voor huurrelaties.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Met de komst van Thérèse Fraai heeft het team huurrecht, dat inmiddels vier advocaten en een paralegal telt, besloten om periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. De eerste editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin blikken wij terug op Hoge Raad uitspraken uit 2018. Wij hopen met deze SKalert bij te dragen aan uw kennis over actuele huurrechtontwikkelingen. Graag attenderen wij u ook alvast op de Ronde Tafel Huurrecht die wij op donderdag 4 april organiseren en waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt.