SKalert | Bouwrecht nieuwsbrief

SKalert | Bouwrecht nieuwsbericht

Gevolgen Coronacrisis voor de bouw

De verspreiding van het Coronavirus en de maatregelen die door de overheid worden genomen raken steeds meer bedrijven, ook bouwbedrijven. Ziekte van personeel, vertrek van buitenlandse werknemers, langere levertijden van bouwstoffen, niet meer geleverde bouwstoffen, stijgende kosten en dergelijke kunnen ervoor zorgen dat bouwbedrijven in ons land niet meer (tijdig) hun verplichtingen kunnen nakomen of kunnen bouwbedrijven voor aanzienlijke kostenverhogingen plaatsen. Komen deze gevolgen volledig voor rekening en risico van de bouwbedrijven of kunnen zij deze (gedeeltelijk) afwentelen op hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld omdat Corona overmacht of een onvoorziene omstandigheid is? Wat voor aanspraken kunnen opdrachtgevers verwachten van bouwbedrijven die in de problemen komen bij de nakoming van hun verplichtingen of zich geconfronteerd zien met aanzienlijke kostenstijgingen? Lees verder