Publicaties 2016

Joost Hoekstra schreef een noot bij arrest over kostenverhaalsregeling van artikel 75 Wet bodembescherming en onrechtmatige daadsactie door gemeente in het AB 2016/446.

Joost Hoekstra schreef een noot bij het arrest Goedkeuringsvoorbehoud gemeenteraad in het Tijdschrift voor Bouwrecht, nummer 10, oktober 2016.

Edwin Nijhof schreef het artikel Wanneer is de verhuurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij de renovatie van woonruimte? in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 6, september 2016.

Joost Hoekstra schreef (met mr. M.A. Wintgens) het artikel Bodemverontreiniging en waardering in het tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2016.

Joost Hoekstra schreef noot bij 15 januari-arresten over de eliminatieregel in het onteigeningsrecht in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 5 mei 2016.

Edwin Nijhof schreef het artikel Co-op / Vomar in de HIP , nummer 3, mei 2016

Joost Hoekstra schreef (met Gerrit van der Veen) het artikel Moeizaam privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2016.

Joost Hoekstra schreef in het digitaal magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk, getiteld “Eliminatie bij Onteigening”, een annotatie bij de arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2016 inzake Hoog Dalem (Gorinchem), Perkpolder (Zeeland) en de Groenzone-arresten.

Joost Hoekstra schreef een deel van hoofdstuk 3, Juridische Aspecten, in het boek De Wereld van Renovatie en Transformatie: een staalkaart, onder hoofdredactie van ir. F. PH. Bijdendijk en mr. ing. A.T. Alderliesten, uitgegeven door BerghauserPontPublishing, maart 2016. 

Joost Hoekstra schreef (met mr. M.A. Wintgens) in Cobouw het artikel "Opvang asielzoekers deel oplossing kantorenleegstand".

Joost Hoekstra schreef (met M.A. Wintgens) het artikel Transformatie van vastgoed voor de opvang van asielzoekers in Vastgoedrecht 2016 nummer 1.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen "De zorgplicht en spoedeisende bestuursdwang", in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2016.