Publicaties 2015

Maaike de Wit schreef een annotatie bij het arrest Hof Den Haag over gemeentelijke inspanningsverplichtingen over planologische medewerking. Lees:  BR 2015/65

Joost Hoekstra schreef (met mr. M.A. Wintgens) het boek Juridische aspecten van leegstand.

Lees hier het artikel van Joost Hoekstra, Marleen van Dijkman en Matthijs Terstegge: "Tijdelijke transformatie van kantoorruimte" nr 8, december 2015, HIP. 

Joost Hoekstra schreef met Marc Wintgens "Licht in het woud van regels", nr 12, 18 december 2015, PropertyNL Magazine.

 

Christine Visser en ecoloog Roderick Groen van Arcadis pleiten op de opiniepagina van dagblad Trouw voor aanpassing van Europese regelgeving voor natuur

Joost Hoekstra schreef (samen met de heer prof. mr. G.A. van der Veen) in het Tijdschrift Bodem, nr. 5, het artikel Bodem, burenrecht en onrechtmatigheid in de herhaling.

Marleen van Dijkman schreef samen met Matthijs Terstegge in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 5, juli 2015 het artikel Het energielabel.

Joost Hoekstra schreef (samen met G.A. van der Veen) in het Tijdschrift Bodem nummer 3, juni 2015 het artikel Sanering en kostenverhaal door de overheid.

 

Marleen van Dijkman schreef in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 3, mei 2015 het artikel Vleesmeesters / Alog.

Marleen van Dijkman schreef samen met Matthijs Terstegge in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 1, februari 2015 het artikel Verkoop van corporatiewoningen aan beleggers.

Marinda de Smidt schreef in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht nummer 1, februari 2015 het artikel HVJ EU 12 december 2013, C-292/12 (RAGN-SELLS AS).

Joost Hoekstra schreef (samen met G.A. van der Veen) in het Tijdschrift Bodem nummer 1, februari 2015 "Circulaire bodemsanering in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie".