Anne Marie Ferwerda

Mobiel:  +31 6 130 48 623
Kantoor: +31 10 24 00 447
E-mail: annemarie.ferwerda@straatmankoster.nl

Bekijk c.v.
Bekijk businesscard

Anne Marie is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (waaronder de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en het Bouwbesluit). Anne Marie adviseert en procedeert over (aanvragen om) omgevingsvergunningen, (complexe) bestemmingsplannen en procedurele vraagstukken hieromtrent. Anne Marie staat veelal de initiatiefnemer of het bevoegd gezag bij.