Aanbestedingsrecht

Straatman Koster Advocaten biedt u diepgaande expertise in het aanbestedingsrecht, in de breedste zin van het woord.

Wij ondersteunen u zowel bij de verplichte (Europese) aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies voor werken, als bij de vrijwillige procedures.

Onze expertise strekt zich uit van de juridische en strategische begeleiding van inschrijvende partijen tot het helpen organiseren van de aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst.

Het aanbestedingsrecht is niet slechts beperkt tot de vastgoedsector. Wij adviseren en procederen ook in aanbestedingsprocedures voor:

  • diensten (zoals afval, horeca, ICT, WMO);
  • leveringen (zoals schoolboeken, kantoormeubilair); en
  • concessies (zoals gebiedsconcessies, OV-concessies onder de Wp-2000, reclameconcessies).

Daarnaast hebben wij veel ervaring met ontwikkelcompetities, complexe onderhandelingsprocedures en de concurrentiegerichte dialoog. Om (de deelname aan) dergelijke trajecten succesvol te laten verlopen combineren wij onze uitgebreide expertise op het gebied van vastgoedcontracten met onze aanbestedingsrechtelijke know how.