Referentieprojecten

Een aantal belangrijke referentieprojecten:

Bouw- en vastgoed

Project Landgoed Sancta Maria
Straatman Koster advocaten adviseerde Bouwfonds Ontwikkeling en VORM bij de aanbesteding en de contractering met de zorginstelling (Rivierduinen). Tevens schreef Straatman Koster advocaten de onderlinge samenwerkingsovereenkomst tussen Bouwfonds Ontwikkeling en VORM, verzorgde zij de opzet van de BV/CV-constructie en adviseerde zij bij de financiering van het project. Project landgoed Sancta Maria betreft een herontwikkeling van 45 hectare in Noordwijk tot een woongebied. In de eerste fase zijn 42 villa’s en zeven herontwikkelde historische herenhuizen gepland. Sancta Maria fungeerde tussen 1927 en 2006 als zorginstelling.

NSP Rotterdam CS
De herontwikkeling van het Centraal Station te Rotterdam. Straatman Koster Advocaten redigeerde voor de gemeente Rotterdam de overeenkomst tussen de gemeente en NS Poort en ProRail.

NSP Utrecht CS
Opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en Corio N.V. met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne, deelgebied Radboud en de realisatie van het Stationsplein Oost.

NSP Den Haag Centraal
Redactie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en NS Poort met betrekking tot de herontwikkeling van het station Den Haag CS en gebouw Stichthage. Advisering van de gemeente met betrekking tot het aannemingscontract (UAV-GC) met de aannemer.

Gebouw De Rotterdam
Straatman Koster trad op als adviseur van de gemeente met betrekking tot de met de ontwikkelaar (combinatie MAB/OVG) te sluiten overeenkomsten (ontwikkelingsovereenkomst, gebruikersovereenkomst, erfpachtbepalingen, overeenkomst parkeerplaatsen). De Rotterdam is het grootste gebouw van Nederland en betreft een geïntegreerd bouwwerk met kantoren, woningen, hotel, horeca, commerciële ruimten, congresvoorzieningen ter grootte van ruim 160.000 m2, alsmede 670 parkeerplaatsen.

European China Center Rotterdam
Straatman Koster heeft zorggedragen voor het opstellen van de overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam (OBR) en ECC Rotterdam BV (samenwerking Shanghai Construction Company en Volker Wessels Vastgoed) voor de bouw van het European China Center, bestaande uit 110 appartementen, kantoren, een Chinese tuin, een hotel, een restaurant, loopbrug naar het metrostation, een parkeergarage en een supermarkt. Straatman Koster advocaten adviseerde de gemeente Rotterdam.

Westluidense Poort Tiel
Straatman Koster adviseert de gemeente Tiel in het kader van de aanbesteding en realisatie van het project Westluidense Poort. Dit project betreft de aanbesteding (concurrentiegerichte dialoog) en het opstellen van overeenkomsten ten behoeve van de realisatie van een cultuurgebouw (bioscoop, theater), een ondergrondse parkeergarage met circa 580 parkeerplaatsen en daarop woningbouw. De gemeente Tiel heeft een regionale verzorgingsfunctie in de Betuwe. Het project Westluidense Poort ligt tussen de oude en nieuwe binnenstad en moet het regionale centrum worden voor kunst, cultuur, informatie en educatie.

Hart van Zuid Rotterdam
Straatman Koster advocaten adviseert en begeleidt de gemeente Rotterdam bij de Europese aanbesteding op basis van een concurrentiegerichte dialoog en draagt zorg voor het opstellen van de contracten. Hart van Zuid betreft een grootschalige herontwikkeling van het gebied rond het Zuidplein en het complex van Ahoy. De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid omvat de integrale transformatie van grote delen van Rotterdam Zuid door middel van een PPS. Dit betreft onder andere de nieuwbouw van Ahoy, Theater Zuidplein, Winkelcentrum Zuidplein en alle nieuwe ontsluitingen.

Oostpoort / Oostergasfabriek Amsterdam
Straatman Koster adviseert de ontwikkelaar, zijnde Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied VOF (een samenwerking tussen Bouwfonds, Stadgenoot en Ymere) bij de totstandkoming van de turnkey overeenkomst voor het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarage. Op het voormalige terrein van de Oostergasfabriek aan de Linnaeusstraat/Polderweg in stadsdeel Oost Oostpoort in Amsterdam-Oost ontstaat een centrumgebied met circa 600 woningen, 18.000 m² winkel- en horecaruimte en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met 874 plaatsen. Daarnaast zijn er in het gebied diverse stedelijke en culturele voorzieningen, zoals het Stadsdeelhuis, Muziekmakerscentrum muzyQ, het Sportfondsenbad Oost, de Wethouder Verheijsporthal en de fitness club Sports World Oostpoort is op dit moment het grootste bouwproject in Amsterdam.

Foodcenter Amsterdam
Straatman Koster adviseert de gemeente Amsterdam over de gebiedsconcessies (één van de eerste in Nederland) en het opstellen van een realisatie- en exploitatieovereenkomst ten behoeve van het project Amsterdam Food Center. Het project Amsterdam Food Center heeft betrekking op de herstructurering van het Food Center in Amsterdam West. Op het terrein, dat nu fungeert als bedrijventerrein, komt een nieuwe woonwijk met circa 1.600 woningen, genaamd Het Marktkwartier. De monumentale Centrale Markthal wordt het kloppende hart met winkels, restaurants, een hotel en ruimte voor evenementen. Ook de openbare ruimte tussen de gebouwen moet in de toekomst een prettige verblijfsplaats worden. Het terrein vormt zo niet langer een barrière in de stad, maar zal er nadrukkelijk onderdeel van zijn. Dit komt mede door de nieuwe fietsverbinding van Oost naar West die langs de Centrale Markthal gaat lopen.

A4-zone West
Begeleiding van de ontwikkeling van circa 140 hectare bedrijfsterrein in een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, SADC (Schiphol Area Development Company) en Schiphol.

Gemeente Oosterhout project Santrijn
Straatman Koster adviseert de gemeente Oosterhout met betrekking tot de herontwikkeling van de Santrijn school locatie in het centrum van Oosterhout, waar een openbare ondergrondse garage zal worden gerealiseerd (275 parkeerplaatsen) en 58 woningen. Straatman Koster stelt daarbij alle overeenkomsten op (op basis van UAV-GC 2005) die tussen de gemeente Oosterhout en de ontwikkelaar/aannemer zullen worden gesloten.

 

 

Gebiedsconcessies

Straatman Koster heeft veel ervaring in de advisering bij zogenaamde 'gebiedsconcessies'. In een gebiedsconcessie geeft de publieke partij, de gemeente, aan de marktpartij het alleenrecht op een bepaalde activiteit of een stuk grond voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de gebiedsconcessie stelt de publieke partij heldere kaders en is de private partij – binnen deze kaders – verantwoordelijk voor de uitvoering. Straatman Koster heeft de gemeente Amsterdam geadviseerd in het project Amsterdam Food Center, één van de eerste gebiedsconcessies in Nederland, en de gemeente Rotterdam in het project Hart van Zuid en de Rijnhaven Rotterdam.

Infra en gww

Straatman Koster adviseerde de gemeente Delft omtrent de aanleg van tramlijn 19 richting de TU-wijk Technolopis.

Industrie

Straatman Koster stond Attero N.V. bij in de aanbestedingsprocedure van ASL voor een nieuwe overeenkomst strekkende tot afvalverwerking in de provincie Limburg. Na een procedure bij de rechtbank is de overeenkomst uiteindelijk gegund aan Attero.

Overheid

Gemeente Delft
Straatman Koster adviseerde de gemeente Delft omtrent de aanleg van tramlijn 19 richting de TU-wijk Technolopis.

Rijksweg A9 Badhoevedorp
Straatman Koster begeleidt de grondeigenaren/ontwikkelaars bij de onteigeningsprocedure, die de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) is gestart in verband met de omlegging van de Rijksweg A9 bij Badhoevedorp.

De Westlandse Zoom Westland
Straatman Koster adviseert bij de ontwikkeling van een woongebied in de gemeente Westland. In dit door water en groen omgeven gebied zijn circa 2.000 woningen voorzien. Straatman Koster stelde de samenwerkingsovereenkomst op tussen de gemeente en de ontwikkelaar en adviseerde over aanverwante vraagstukken, zoals aanbesteding, grondexploitatie en staatssteun.

Omgevingsdienst Haaglanden
Straatman Koster adviseerde en procedeerde met betrekking tot het verlenen van natuurbeschermingswetvergunningen aan bedrijven in de provincie Zuid-Holland, op de Maasvlakte/Tweede Maasvlakte.

Provincie Zuid-Holland
Straatman Koster adviseerde de Provincie Zuid-Holland over de vaststelling van beheerplannen op grond van de Nbw 1998. Ook vertegenwoordigden we onze cliënt bij juridische procedures die in dat kader werden gevoerd.

UWV
Straatman Koster stond UWV bij in de aanbestedingsprocedure voor re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Facilitaire dienstverlening

JCDecaux Nederland
Straatman Koster stond JCDecaux Nederland bij in de aanbestedingsprocedure van de gemeente Amsterdam voor reclamevoorzieningen in Amsterdam. Dit betrof een overeenkomst voor de levering en exploitatie van 1.500 nieuwe bus- en tramhokjes en 400 stadsreclameobjecten.

(openbaar) Vervoer

Straatman Koster stond Connexxion bij in de aanbestedingsprocedure van de gemeente Amsterdam voor aanvullend openbaar vervoer.

Sport en leisure

Het Nieuwe Stadion
Straatman Koster begeleidde Feyenoord bij de tenderprocedure ten behoeve van het nieuwe stadion van Feyenoord en adviseerde met betrekking tot de ontwikkeling, realisatie en projectfinanciering van het nieuwe stadion van Feyenoord en de omliggende gebiedsontwikkeling (Stadion N.V.).

Westluidense Poort Tiel
Straatman Koster begeleidde de bouw van bioscoop en theater Westluidense Poort in Tiel.

Groenhovenpark Gouda
De gemeente Gouda schakelde Straatman Koster in voor juridische ondersteuning bij de bouw van zwembad Groenhovenpark.

Zorg

Haga Ziekenhuis
Straatman Koster adviseerde het Haga Ziekenhuis bij de (bouw/milieu)vergunning- en de bestemmingsplanprocedures.

Maasstad Ziekenhuis
Straatman Koster heeft het Maasstad Ziekenhuis geadviseerd bij de verkoop van het Clara Ziekenhuis en het voormalig Zuiderziekenhuis aan SWZ.