Overheidsaansprakelijkheid

Straatman Koster adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad.

Onrechtmatige overheidsdaad

Van een onrechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld sprake indien een gemeente een vergunning weigert, en de bestuursrechter achteraf oordeelt dat deze vergunning verleend had moeten worden. Hierdoor kan aanzienlijke schade ontstaan. Indien de overheid onjuiste informatie verstrekt, kan ook schade ontstaan.

Rechtmatige overheidsdaad

Maar ook bij rechtmatig handelen van de overheid – denk aan de vaststelling van een bestemmingsplan of een ander (ruimtelijk) besluit – kan schade ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van waardevermindering van onroerend goed. In sommige gevallen moet dit door de gemeente als planschade worden vergoed. Tot slot zijn er diverse nadeelcompensatieregelingen, waarop een beroep kan worden gedaan.

Straatman Koster is zeer goed thuis in deze problematiek.