Nieuws

Thérèse Fraai maakt overstap naar Straatman Koster advocaten

Per 1 november 2018 is Thérèse Fraai als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten. Voor haar overstap was zij werkzaam bij Taylor Wessing Advocaten en Notarissen in Eindhoven en Amsterdam en Houthoff Buruma te Rotterdam.

Thérèse rondde in 1999 haar rechtenstudie Antilliaans recht af aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 2000 rondde zij haar studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam af. Vanaf 2001 is Thérèse werkzaam als advocaat en houdt zij zich sindsdien ook bezig met huurrecht van zowel woon- als bedrijfsruimte. Zij werkt daarbij voor onder meer ontwikkelaars, beleggers, pensioenfondsen, corporaties, retailers en horecaondernemers, overheden en veel buitenlandse partijen.

 

Op 11 december 2018 was Maaike de Wit een van de sprekers op het seminar Jurist in de Energietransitie, dit samen met Paul van Riel van de gemeente Breda. Zie hier de sheets van deze duo-presentatie.

 

Erina Baljić maakt overstap naar Straatman Koster advocaten

Per 1 oktober 2018 is Erina Baljić als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten. Voor haar overstap was zij werkzaam bij Loyens & Loeff in Amsterdam.

Erina rondde in 2013 haar rechtenstudies Civiel en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden af. Vanaf 2013 is Erina werkzaam als advocaat en houdt zij zich bezig met projectontwikkeling, grondverwerving (onteigening), bouwrecht en huurrecht. Zij werkt daarbij voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden en beleggers.

 

Matthijs van Leeuwen is per 1 september 2018 benoemd tot partner bij Straatman Koster advocaten

Matthijs is gespecialiseerd in het oplossen van bouw- en vastgoed gerelateerde geschillen en het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten (UAV), gecombineerde contracten (UAV-GC), samenwerkingsovereenkomsten en koopovereenkomsten. Daarnaast is Matthijs gespecialiseerd in het (Europees) aanbestedingsrecht. 

Hugo Strang maakt overstap naar Straatman Koster advocaten

Vanaf augustus 2018 is Hugo Strang als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten. Voor zijn overstap was hij bijna 9 jaar werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht.

Hugo voltooide in 2009 cum laude de master Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Daarna was hij als medewerker van het Instituut voor Bouwrecht onder meer betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en verrichtte hij een promotieonderzoek op het gebied van het bouw(contracten)recht. In maart 2018 promoveerde hij op het proefschrift ‘Toezicht en coördinatie in het bouwproces’ aan de TU Delft.                   

Thijs Straatman is genomineerd voor de Best Lawyer Real Estate in Best Lawyers 7e editie 2018 - 2019. Zie de link Best Lawyers.