Nieuws

Marinda de Smidt genomineerd voor Magna Charta Lawyer of the Year 2019 Bestuursrecht! Stemmen kan tot en met 3 mei 2019 via deze link stem op Marinda

 

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

De tweede editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin worden enkele voor de huurrechtpraktijk belangwekkende uitspraken behandeld, die in het afgelopen kwartaal zijn gewezen. Kan een verhuurder de huurovereenkomst ontbinden indien zijn huurder de huurrechten inbrengt in een besloten vennootschap? Vormt een verlieslatende exploitatie van woonruimte voldoende grond voor de verhuurder om met succes een huurovereenkomst op te zeggen? Is een zonne- en nagelstudio nu wel of geen 290-bedrijfsruimte? Vragen die in deze nieuwsbrief worden beantwoord. Ook wordt ingegaan op de zogenoemde “Rotterdamwet” waaraan een artikel is toegevoegd op grond waarvan een huisvestigingsvergunning kan worden geweigerd als er een vermoeden is dat de huisvesting van bepaalde personen tot een toename van overlast of criminaliteit leidt. Tot slot kijken wij terug op een geslaagde Ronde Tafel Huurrecht die wij op 4 april jl. organiseerden over het onderwerp Verduurzaming van vastgoed en de consequenties daarvan voor huurrelaties.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Met de komst van Thérèse Fraai heeft het team huurrecht, dat inmiddels vier advocaten en een paralegal telt, besloten om periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. De eerste editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin blikken wij terug op Hoge Raad uitspraken uit 2018. Wij hopen met deze SKalert bij te dragen aan uw kennis over actuele huurrechtontwikkelingen. Graag attenderen wij u ook alvast op de Ronde Tafel Huurrecht die wij op donderdag 4 april organiseren en waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt.

Marinda de Smidt is per 1 januari 2019 benoemd tot equity partner bij Straatman Koster advocaten

De praktijk van Marinda is gericht op advies en bijstand voor initiatiefnemers en overheden op het terrein van het omgevingsrecht, projectontwikkeling en bouwrecht. Marinda is advocaat sinds 2002 en vanaf 2010 verbonden als salaried partner aan Straatman Koster advocaten.