Nieuws

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Met de komst van Thérèse Fraai heeft het team huurrecht, dat inmiddels vier advocaten en een paralegal telt, besloten om periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. De eerste editie van van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin blikken wij terug op Hoge Raad uitspraken uit 2018. Wij hopen met deze SKalert bij te dragen aan uw kennis over actuele huurrechtontwikkelingen. Graag attenderen wij u ook alvast op de Ronde Tafel Huurrecht die wij op donderdag 4 april organiseren en waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt.

Marinda de Smidt is per 1 januari 2019 benoemd tot equity partner bij Straatman Koster advocaten

De praktijk van Marinda is gericht op advies en bijstand voor initiatiefnemers en overheden op het terrein van het omgevingsrecht, projectontwikkeling en bouwrecht. Marinda is advocaat sinds 2002 en vanaf 2010 verbonden als salaried partner aan Straatman Koster advocaten.

Thérèse Fraai maakt overstap naar Straatman Koster advocaten

Per 1 november 2018 is Thérèse Fraai als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten. Voor haar overstap was zij werkzaam bij Taylor Wessing Advocaten en Notarissen in Eindhoven en Amsterdam en Houthoff Buruma te Rotterdam.

Thérèse rondde in 1999 haar rechtenstudie Antilliaans recht af aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 2000 rondde zij haar studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam af. Vanaf 2001 is Thérèse werkzaam als advocaat en houdt zij zich sindsdien ook bezig met huurrecht van zowel woon- als bedrijfsruimte. Zij werkt daarbij voor onder meer ontwikkelaars, beleggers, pensioenfondsen, corporaties, retailers en horecaondernemers, overheden en veel buitenlandse partijen.

Op 11 december 2018 was Maaike de Wit een van de sprekers op het seminar Jurist in de Energietransitie, dit samen met Paul van Riel van de gemeente Breda. Zie hier de sheets van deze duo-presentatie.

 

Erina Baljić maakt overstap naar Straatman Koster advocaten

Per 1 oktober 2018 is Erina Baljić als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten. Voor haar overstap was zij werkzaam bij Loyens & Loeff in Amsterdam.

Erina rondde in 2013 haar rechtenstudies Civiel en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden af. Vanaf 2013 is Erina werkzaam als advocaat en houdt zij zich bezig met projectontwikkeling, grondverwerving (onteigening), bouwrecht en huurrecht. Zij werkt daarbij voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden en beleggers.