Nieuws

Maaike de Wit  als key note spreker 

Parkeernormen, een ingewikkeld vraagstuk. Met welke norm ga je werken? Welke rollen spelen beschikbare ruimte, deelmobiliteit, OV, politiek en toegankelijkheid? Hoe het beleid vormgeven en hoe de afspraken borgen?

In samenwerking met de Master City Developer (MCD), de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Rijkswaterstaat wordt het seminar Passende Parkeernormen georganiseerd op 12 december a.s. op de EUR. Maaike de Wit is key note spreker, samen met Giuliano Mingardo (EUR) en Martien Das (Rijkswaterstaat). Rijksadviseur Daan Zandbelt verzorgt de aftrap en Helma Born (Procap) treedt op als voorzitter. Ben je er ook bij? Aanmelden kan hier: https://www.passendeparkeernormen.nl/home

Marinda de Smidt spreekt op de studiemiddag Aanpak Stikstof & Vastgoed 2019 op 5 november 2019. 

Marinda bespreekt de mogelijkheden voor de bebouwde omgeving en de juridische houdbaarheid daarvan. Inschrijven kan via deze link Spryg.

Maaike de Wit spreker bij de Master City Developer MCD

Dit najaar organiseert de Master City Developer (MCD) bij de Erasmus Universiteit een Masterclass over gebiedsontwikkeling en parkeren. Maaike de Wit is een van de sprekers en zal de juridische aspecten van onder meer deelmobiliteit en flexibele parkeernormen bespreken. Zie: www.mastercitydeveloper.nl.

Strategisch omgaan met de Omgevingswet

Welke flexibiliteit bieden de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving aan markt en overheid? Welke belangrijke aanpassingen staan in de aanvullingswetten? Hoe gaat u om met overgangsrecht? Deze periode loont het om je projecten en processen goed te timen. Hoe kunt u hier strategisch mee omgaan? Marinda de Smidt geeft u een actueel overzicht en bespreekt tips en trucs. U kunt zich hier inschrijven voor deze studiedag.

Maaike de Wit spreker op congres Vastgoedjournaal op 24 september 2019

Het congres heeft als thema 'Aardgasvrij maken van bestaande woningen'. Bekijk hier de slides van haar presentatie en neem voor meer informatie met haar contact op.  

 

Frederik van Nouhuys uitgeroepen tot de beste externe docent bij de VU Law Academy!

Op dinsdag 25 juni was de feestelijke prijsuitreiking van de VU Law Academy docentenprijs 2018. Deze docentenprijs wordt uitgereikt aan docenten die in het afgelopen jaar uitblonken op basis van de evaluaties en hun bijzondere inzet als docent voor VU Law Academy. Er zijn drie categorieën: beste interne docent, beste externe docent en die voor een bijzondere inspanning. De prijswinnaars zijn:

Beste interne docent Bas de Wilde

Beste externe docent Frederik van Nouhuys

Bijzondere bijdrage Richard Neerhof

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Hiermee ontvangt u alweer onze derde SKalert huurrecht van 2019, waarin een aantal interessante uitspraken wordt behandeld en u wordt gewezen op enkele relevante wetsvoorstellen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over het feit dat Marleen van Dijkman is teruggekeerd naar Straatman Koster advocaten. Marleen is specialist huurrecht en heeft jarenlange ervaring in dit rechtsgebied. Zij was al eerder als partner aan ons kantoor verbonden. Wij zijn erg verheugd met haar terugkeer. Het team huurrecht van SKa wordt hiermee nog verder versterkt.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

De tweede editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin worden enkele voor de huurrechtpraktijk belangwekkende uitspraken behandeld, die in het afgelopen kwartaal zijn gewezen. Kan een verhuurder de huurovereenkomst ontbinden indien zijn huurder de huurrechten inbrengt in een besloten vennootschap? Vormt een verlieslatende exploitatie van woonruimte voldoende grond voor de verhuurder om met succes een huurovereenkomst op te zeggen? Is een zonne- en nagelstudio nu wel of geen 290-bedrijfsruimte? Vragen die in deze nieuwsbrief worden beantwoord. Ook wordt ingegaan op de zogenoemde “Rotterdamwet” waaraan een artikel is toegevoegd op grond waarvan een huisvestigingsvergunning kan worden geweigerd als er een vermoeden is dat de huisvesting van bepaalde personen tot een toename van overlast of criminaliteit leidt. Tot slot kijken wij terug op een geslaagde Ronde Tafel Huurrecht die wij op 4 april jl. organiseerden over het onderwerp Verduurzaming van vastgoed en de consequenties daarvan voor huurrelaties.

SKalert | Huurrecht nieuwsbrief

Met de komst van Thérèse Fraai heeft het team huurrecht, dat inmiddels vier advocaten en een paralegal telt, besloten om periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. De eerste editie van de SKalert treft u hiermee aan. Hierin blikken wij terug op Hoge Raad uitspraken uit 2018. Wij hopen met deze SKalert bij te dragen aan uw kennis over actuele huurrechtontwikkelingen. Graag attenderen wij u ook alvast op de Ronde Tafel Huurrecht die wij op donderdag 4 april organiseren en waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt.