Publicaties

De advocaten van Straatman Koster publiceren regelmatig in vakbladen en dagbladen. Deze publicaties kunt u hier terugvinden.

2018

Lees hier het artikel Bodemverontreiniging en de "saneringsplicht" geschreven door Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen in het Tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2018.

Onder redactie van Maaike de Wit en Joost Hoekstra is het magazine Energietransitie over onder meer gasloze nieuwbouw, energiebesparing en label C uitgebracht. Klik hier voor het digitale magazine.

Maaike de Wit schreef over "Het regelen van parkeren in een bestemmingsplan". Klik hier voor het artikel in het vakblad Vexpansie 3 Juridisch, 2018.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Bodemverontreiniging en de problematiek van de "huidige staat" in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2018.

Lees hier de publicatie van Violet Acar over "De gevolgen van de te late huuropzegging" in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 3, mei 2018. Klik hier voor het artikel. 

Lees hier de publicatie van Paul Heijnsbroek over: "EU-inbreukprocedures aanbesteding 2016 en 2017" in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, nummer 2, april 2018.

Maaike de Wit schreef over de energiebesparingsplicht in de huurverhouding: plicht voor de verhuurder of de huurder? Klik hier voor het artikel in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 2, maart 2018.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Publiekrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2018.

 

2017

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Tegen een toereikende sanering valt weinig in te brengen in het Tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2017.

Marleen van Dijkman en Violet Acar schreven het artikel De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7: 255 BW. in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 6, september 2017.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2017.

Joost Hoekstra schreef noot bij arrest Onteigening, Schadeloossteliing, Eliminatieregel in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nummer 1 januari 2017.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Het conformiteitsvereiste in de (zoveelste) herhaling, in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2017.