Publicaties

De advocaten van Straatman Koster publiceren regelmatig in vakbladen en dagbladen. Deze publicaties kunt u hier terugvinden.

Publicaties 2015

Publicaties 2014

Publicaties 2013

Publicaties 2012

 

 

Publicaties 2018

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Bodemverontreiniging en de problematiek van de "huidige staat".in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2018.

Lees hier de publicatie van Violet Acar over "De gevolgen van de te late huuropzegging" in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 3, mei 2018. Klik hier voor het artikel. 

Lees hier de publicatie van Paul Heijnsbroek over: "EU-inbreukprocedures aanbesteding 2016 en 2017" in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, nummer 2, april 2018.

Maaike de Wit schreef over de energiebesparingsplicht in de huurverhouding: plicht voor de verhuurder of de huurder? Klik hier voor het artikel in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 2, maart 2018.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Publiekrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2018.

Publicaties 2017

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Tegen een toereikende sanering valt weinig in te brengen in het Tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2017.

Marleen van Dijkman en Violet Acar schreven het artikel De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7: 255 BW. in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 6, september 2017.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2017.

Joost Hoekstra schreef noot bij arrest Onteigening, Schadeloossteliing, Eliminatieregel in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nummer 1 januari 2017.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Het conformiteitsvereiste in de (zoveelste) herhaling, in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2017.

 

Publicaties 2016

Joost Hoekstra schreef noot bij arrest over kostenverhaalsregeling van artikel 75 Wet bodembescherming en onrechtmatige daadsactie door gemeente in het AB 2016/446.

Joost Hoekstra schreef een noot bij het arrest Goedkeuringsvoorbehoud gemeenteraad in het Tijdschrift voor Bouwrecht, nummer 10, oktober 2016.

Edwin Nijhof schreef het artikel Wanneer is de verhuurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij de renovatie van woonruimte? in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 6, september 2016.

Joost Hoekstra schreef (met mr. M.A. Wintgens) het artikel Bodemverontreiniging en waardering in het tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2016.

Joost Hoekstra schreef noot bij 15 januari-arresten over de eliminatieregel in het onteigeningsrecht in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 5 mei 2016.

Edwin Nijhof schreef het artikel Co-op / Vomar in de HIP , nummer 3, mei 2016

Joost Hoekstra schreef (met Gerrit van der Veen) het artikel Moeizaam privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2016.

Joost Hoekstra schreef in het digitaal magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk, getiteld “Eliminatie bij Onteigening”, een annotatie bij de arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2016 inzake Hoog Dalem (Gorinchem), Perkpolder (Zeeland) en de Groenzone-arresten.

Joost Hoekstra schreef een deel van hoofdstuk 3, Juridische Aspecten, in het boek De Wereld van Renovatie en Transformatie: een staalkaart, onder hoofdredactie van ir. F. PH. Bijdendijk en mr. ing. A.T. Alderliesten, uitgegeven door BerghauserPontPublishing, maart 2016. 

Joost Hoekstra schreef (met mr. M.A. Wintgens) in Cobouw het artikel "Opvang asielzoekers deel oplossing kantorenleegstand".

Joost Hoekstra schreef (met M.A. Wintgens) het artikel Transformatie van vastgoed voor de opvang van asielzoekers in Vastgoedrecht 2016 nummer 1.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen "De zorgplicht en spoedeisende bestuursdwang", in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2016.