Publicaties

De advocaten van Straatman Koster publiceren regelmatig in vakbladen en dagbladen. Deze publicaties kunt u hier terugvinden.

2020

Maaike de Wit en Thérèse Fraai publiceerden het artikel Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 4 augustus 2020. Lees hier de bijdrage van Joost Hoekstra in Vastgoedrecht over Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, onderdeel kostenverhaal.

Hier te lezen Een uitspraak over de Wet bodemsanering nu het nog kan! het artikel van Joost Hoekstra die hij met Gerrit van der Veen publiceerde in het tijdschrift Bodem nummer 3, juni 2020.

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (nummer 2 – april 2020)  kunt u hieronder de bijdragen lezen door mr. J.F. van Nouhuys, mr. A.F. de Jong en mr. dr. P. Heijnsbroek

De eerste rechtelijke uitspraak over flexibele parkeernormen met MaaS is er. Maaike de Wit schreef een noot bij die uitspraak in het tijdschrift Bouwrecht. Klik hier voor deze annotatie.

In Het Financieele Dagblad: artikel over maatregelen in verband met corona en de gevolgen voor gemeentelijke besluitvorming over bouwprojecten. Het FD sprak onder andere met Joost Hoekstra. Hier het volledige artikel Vertraging in afgeven bouwvergunningen door corona.

Marinda de Smidt schreef samen met Marit Raats het stuk in Lexology GTDT Environment 2020 als onderdeel van een “boekwerk” over milieurecht in de EU.

Paul Heijnsbroek schreef een noot bij het arrest Gronduitgifte en gebiedsontwikkeling in het tijdschrift JAAN, 27. 

Joost Hoekstra publiceerde samen met Gerrit van der Veen het artikel Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet, in het tijdschrift Bodem, februari 2020. 

Marleen van Dijkman besprak artikel 7:277 BW - aan de hand van een praktijkgeval - in het zojuist verschenen tijdschrift HIP 2020/8.

Violet Acar schreef het artikel over de doorstart na faillissement via een indeplaatsstelling in het zojuist verschenen tijdschrift HIP 2020/8.

2019

Vrijdag 25 oktober jl. is het indrukwekkende Liber amicorum voor Monica Chao-Duivis verschenen. Zeer terecht dat zij met zo’n eerbetoon wordt gehuldigd na de enorme bijdrage die zij heeft geleverd voor de juridische praktijk. We zijn trots dat we vanuit SKa twee bijdragen mochten schrijven.  

Thérèse Fraai en Violet Acar schreven het artikel Het kraakverbod een uitgehold verbod in het tijdschrift Huurrecht bedrijfsruimte van 5 oktober 2019.

Paul Heijnsbroek publiceerde een artikel Overzicht EU-inbreukprocedures Aanbesteding 2018 in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatsteun, augustus 2019. 

In het tijdschrift Bodem, nummer 5 schreef Joost Hoekstra samen met Gerrit van der Veen het artikel Wederom civielrechtelijke perikelen rond bodemverontreiniging

Joost Hoekstra schreef het artikel 'De anterieure fase, van Wro naar OW' in het Tijdschrift voor Bouwrecht, 2019/121.

Thérèse Fraai publiceerde het artikel Rechtsverwerking van aanspraken voortvloeiende uit ontbindende voorwaarde in het Tijdschrift voor de Procespraktijk 2019-5.

Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen publiceerden het artikel: College Wet bodembescherming van de Raad van State in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2019. 

Het artikel Rechtsverwerking (te) ruimhartig toegepast geschreven door Paul Heijnsbroek en gepubliceerd op 28 mei 2019 in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht.

Recent verschenen: Juridisch Handboek Transformatie en Renovatie! Met Joost Hoekstra als medeauteur. Een interview met de auteurs en meer informatie over het boek kunt u lezen via Omgevingsweb.

Blijf op de hoogte en lees hier het artikel De Label-C-plicht voor kantoren en de huurverhouding geschreven door Maaike de Wit en Thérèse Fraai.

Maaike de Wit schreef het artikel Ontheffing van een parkeerverbod en de Dienstenrichtlijn in Vexpansie, leest u het volledige artikel hier,

Paul Heijnsbroek schreef in het Countryreport over Waiting to Complain May Cause The Tenderer`s Forfeiture Of Rights van februari 2019.

Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen schreven het artikel: Aangepast overgangsrecht in de Aanvullingswet bodem voor de Omgevingswet in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2019. 

Thérèse Fraai publiceerde het artikel Geen opschortingsrecht huurbetalingsverplichting na einde huurovereenkomst in het Tijdschrift voor de Procespraktijk 2019-1.